Wij zien onze scholengemeenschap als een kans voor toenemende samenwerking en gemeenschapsvorming voor het katholiek secundair onderwijs in de regio Brakel, Herzele en Zottegem.
Door onze samenwerking en de solidariteit  maken we de individuele scholen sterker.

  • we bevorderen de kwaliteit van het onderwijs
  • we benutten alle expertise die we in huis hebben
  • we zetten mensen en middelen efficiënter in
  • we verhogen als werkgever de professionaliteit van het personeel
  • we versterken de samenwerking met externe partners

In een constructieve en participatieve sfeer wordt binnen de scholengemeenschap ruimte gecreëerd voor visieontwikkeling,
dialoog en gezamenlijke acties. Bij dit alles wordt gestreefd naar een consensus.
De 5 schoolbesturen van de scholengemeenschap hebben zich als feitelijke vereniging geëngageerd om deze gezamenlijke opdracht te vervullen.
Zij hebben daartoe een coördinerend directeur en een staf aangesteld.