Scholengemeenschap Emmaüs

is een samenwerkingsverband van acht secundaire scholen uit de regio Brakel - Herzele - Zottegem

 • elk met hun eigenheid en specifiek opvoedingsproject
 • maar alle werkend vanuit een christelijke inspiratie
 • én met een gezamenlijke visie op goed onderwijs

is een schooloverstijgende samenwerking, op organisatorisch en pedagogisch gebied, met als missie:

 • sterke scholen met een positief schoolklimaat
 • waar leerlingen, ouders en personeel zich goed voelen
 • en samen werken aan de ontwikkeling van jeugdige talenten

ONZE STERKTEPUNTEN

 • Kwalitatief hoogstaand onderwijs
 • Aantrekkelijk en toekomstgericht studieaanbod met unieke studierichtingen
 • zowel gericht op hoger onderwijs
 • als op onmiddellijke tewerkstelling
 • Scholen op de maat van de leerling
 • Een sterk uitgewerkt zorgbeleid in alle scholen van de scholengemeenschap met aandacht voor élke leerling

EMMAUS STAAT VOOR

 • Samen op weg gaan
 • Respectvol luisteren naar het verhaal van de ander
 • Verklaren, zonder op te dringen, maar verhelderend en bevrijdend
 • Jongeren perspectief bieden
 • In gastvrijheid samen scholen, samen horen

Lees meer over de VISIE van onze scholengemeenschap.

Scholengemeenschap Emmaüs Katholiek Secundair Onderwijs Brakel, Herzele, Zottegem
Parkstraat 2 | 9620 Zottegem | Tel. 09 360 37 12 | Webmaster © Kristof Voesterzoons