Organogram

Het Comité van Afgevaardigden van de schoolbesturen is het beslissend orgaan van de scholengemeenschap en voert het beleid van de scholengemeenschap. Elk schoolbestuur is vertegenwoordigd door één of meerdere personen, afhankelijk van de grootte van hun school/scholen. De CAIM-leden vergaderen onder het voorzitterschap van Zuster Beatrijs Beerens. Ondervoorzitter is de heer Marc Van Impe, de heer Werner De Pelseneer is secretaris.
De dagelijkse werking van de scholengemeenschap wordt verzorgd door het secretariaat bestaande uit de coördinerend directeur en haar stafmedewerkers.
Het College van directeurs is de voorbereidende en uitvoerende vergadering van de scholengemeenschap. Het bestaat uit de directeurs van de scholen en wordt voorgezeten door de coördinerend directeur, Conny De Waele. De CODI-leden vergaderen maandelijks (in principe op de derde vrijdag). De heer Dirk Everaert is ondervoorzitter en de secretaris is stafmedewerker Anita Gijselinck.
In het Onderhandelingscomité wordt advies uitgebracht en overlegd over de gemeenschappelijke personeelsmateries. Het comité is paritair samengesteld uit 16 leden: 8 leden van de schoolbesturen en 8 vertegenwoordigers van het personeel. De directies van de acht scholen zijn de plaatsvervangers voor de leden van de schoolbesturen. De voorzitter is de heer Marc Van Impe, de secretaris mevrouw Carine Spitaels.
Scholengemeenschap Emmaüs Katholiek Secundair Onderwijs Brakel, Herzele, Zottegem
Parkstraat 2 | 9620 Zottegem | Tel. 09 360 37 12 | Webmaster © Kristof Voesterzoons