Bevoegdheden

In de scholengemeenschap maken de scholen afspraken over:

  • een rationeel en transparant studieaanbod;
  • objectieve leerlingenbegeleiding en - oriëntering;
  • personeelsbeleid, meer bepaald criteria voor het aanwerven, functioneren en evalueren van personeelsleden;
  • de verdeling van gemeenschappelijke middelen.

Daarnaast kan de scholengemeenschap nog een aantal andere taken op zich nemen:

  • organiseren van nascholingen
  • begeleiden van intervisiegroepen
  • voeren van gezamenlijke publiciteit
  • samenwerkingsverbanden aangaan met andere scholen, o.a. met basisonderwijs.

Het werkplan wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de schoolbesturen voorgelegd.

Bekijk het organogram van onze scholengemeenschap.

Scholengemeenschap Emmaüs Katholiek Secundair Onderwijs Brakel, Herzele, Zottegem
Parkstraat 2 | 9620 Zottegem | Tel. 09 360 37 12 | Webmaster © Kristof Voesterzoons