BaSO werking

Onze scholengemeenschap werkt samen met de vrije basisscholen uit onderstaande scholengemeenschappen in de regio Brakel-Herzele-Zottegem:

We zoeken in overleg naar manieren om de BaSO-overgang (van basisschool naar secundaire school) nog vlotter te laten verlopen. De leerkrachten van de basisschool hebben de leerlingen jarenlang degelijk onderwijs, aangepaste begeleiding en zorg geboden. Deze kennis mag bij de overgang naar de secundaire school niet verloren gaan.

Om deze communicatie te vergemakkelijken, hebben de vrije scholen in onze regio de BaSO-fiche gemaakt. De BaSO-fiche is een document dat in de basisschool samen met de ouders wordt opgesteld. Het bevat alle bruikbare informatie die men nodig vindt voor een goede overgang naar het secundair onderwijs. De nadruk ligt hierbij op de ontvangen zorg, het schoolloopbaanadvies en de bijzondere talenten van elke leerling.

Elke school van onze scholengemeenschap besteedt ook aandacht aan zorg. Dit is een wezenlijk deel van het algemene schoolbeleid. De aanpak verschilt van school tot school en is afhankelijk van het leerlingenpubliek en het aantal leerlingen dat bijzondere aandacht vraagt. Toch maakten we als scholengemeenschap duidelijke afspraken over een gezamenlijke aanpak van het zorgbeleid. Via de brochure – BeZORGd om élke leerling – maken wij enkele basisafspraken kenbaar die gelden in élke school van onze scholengemeenschap. Een soort basispakket van zorg, waarin we aandacht hebben voor de leerling in zijn/haar totaliteit en niet enkel in zijn of haar schools presteren. De inhoud van deze brochure is het resultaat van overleg van zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders met een vertegenwoordiging van het CLB en de diocesane begeleiding.

Zorg voor leerlingen betekent ook dat de leerlijnen van het BaO doorgetrokken worden naar het SO. Door de leerkrachten van beide onderwijsniveaus met elkaar in contact te brengen en elkaars werkmethoden toe te lichten, kunnen de leerlingen enerzijds reeds vanaf het BaO beter voorbereid worden op de grote overstap en anderzijds in het SO beter opgevangen worden. Zo werden reeds uitgewerkt:

  • Leerlijn wiskunde
  • Leerlijn Nederlands
  • Leerlijn 'leren leren'
  • Leerlijn Frans
Scholengemeenschap Emmaüs Katholiek Secundair Onderwijs Brakel, Herzele, Zottegem
Parkstraat 2 | 9620 Zottegem | Tel. 09 360 37 12 | Webmaster © Kristof Voesterzoons